Informace pro obce

Tento kanál obsahuje informace určené pro obce kraje. Informace spravují jednotlivé odbory krajského úřadu.

V další části jsou pak zveřejněny dokumenty využité na setkání s představiteli měst a obcí, metodické pomůcky, vzory dokumentů a odkazy na podpůrné aplikace.

Platné smlouvy v Registru smluv

Report, vytvořený oddělením podpory řízení odboru Kancelář ředitele, je určen pro přehledné zobrazení údajů o všech smlouvách, zveřejněných způsobem dle zákona o Registru smluv a dále navazujících údajů z nezávislého zdroje Hlídač státu, který provádí posouzení správnosti zveřejnění vlastními postupy a algoritmy a poskytuje informace o potenciálních chybách ve zveřejněných záznamech. více »

Registr práv a povinností - informace o agendách pro obce Zlínského kraje

Report v prostředí Power BI nabízí data pro všechny obce Zlínského kraje ve třech možnostech zobrazení výběru agend a rolí, evidovaných v Registru práv a povinností jednotlivými obcemi (jako OVM). více »

Odbor ekonomický
Odbor sociálních věcí

Odkaz do sekce Sociální oblast. více »

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad
Odbor školství, mládeže a sportu

Odkaz na Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje ZKOLA. více »

Útvar personálních věcí a vzdělávání
Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí

Tento kanál obsahuje každoročně aktualizovaný plán kontrol výkonu přenesené působnosti u obcí Zlínského kraje. více »

Setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje v roce 2017

Tento kanál obsahuje prezentace a materiály připravené na setkání s představiteli měst a obcí dne 6.4.2017. více »

Setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje v roce 2018

Tento kanál obsahuje prezentace a materiály připravené na setkání s představiteli měst a obcí dne 8.3.2018. více »

Setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje - květen 2022

Tento kanál obsahuje prezentace a materiály připravené na setkání s představiteli měst a obcí dne 12.2.2022 více »

Setkání představitelů měst a obcí Zlínského kraje - listopad 2022

Tento kanál obsahuje prezentace a materiály připravené na setkání s představiteli měst a obcí dne 29.11.2022 více »

Metodické pomůcky pro malé obce, vzorové dokumenty
Program rozvoje obce (PRO)

Odkaz na webovou aplikaci Ministerstva pro místní rozvoj, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Uživatelům je poskytována i odborná pomoc formou případných konzultací s metodickými pracovníky MMR. více »

Právní předpisy obcí
Vydávání vícejazyčných standardních formulářů k Výpisu z ROB (potvrzení pobytu)
Kvalifikační požadavky dle zákona o odpovědnosti za přestupky - informace MV

dokumenty ke stažení

.pdf Průvodce zákonem o odpovědnosti za přestupky_únor 2022 1071,5 kB
.pdf Závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání 2005 až 2021 3720,41 kB
.pdf Metodika pro obnovení činnosti úřadů 712,41 kB
aktualizováno: 25.3.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap